Informacija / Taisyklės

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname kokybišką asmens duomenų tvarkymą.

Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą, kurį reiktu pateikti į el. pašto dėžutę: info@plastake.lt.

 

Mūsų renkama informacija:

  1. Duomenys gaunami iš Google Analytics.
  2. Cookie informacija.
  3. Svetainėje yra saugomas telefono numeris, skelbimo tekstas ir kiti skelbimo duomenys, kuriuos savanoriškai pateikia svetainės lankytojas.
     

Svetainės Lankytojas (Klientas), kuris talpina skelbimus yra visiškai atsakingas už skelbimo turinį, nuotraukas ar video medžiagą. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne Plastake.lt, yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine Plastake.lt ir (ar) Paslaugomis. Taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus, bet tuo neapsiribojant, kurią Klientas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis ir (ar) Svetaine. 

Plastake.lt suteikia tik platformą ir už turinį neprisiima atsakomybės.

 

Mokamos paslaugos

Svetainėje yra mokamos paslaugos.

Norėdami gauti patikusio žmogaus kontaktinį telefono numerį turite siųsti SMS žinutę su nurodytu kodu - sms kaina 4 eurai.

 

Lankytojas, kuris naudojasi puslapiu supranta, kad:

Puslapis ar jo valdytojas nėra atsakingas už skelbimų turinį bei jame esančias nuotraukas.
Puslapis ar jo valdytojas nėra atsakingas už skelbimuose pateiktų duomenų tikrumą.
Puslapis ar jo valdytojas nėra atsakingas už skelbimuose pateiktų telefono numerių tikrumą.
Puslapis ar jo valdytojas nėra atsakingas už suteiktų paslaugų kokybę.